Raspored Treninga: KK Sport's World

Seniori:

Vreme: Ponedeljak: Utorak: Sreda: Četvrtak: Petak:
18:00h.
19:00h
20:30h
21:00h oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić

2005:

Vreme: Ponedeljak: Utorak: Sreda: Četvrtak: Petak:
18:00h
19:00h
20:00h oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić
21:30h

2006:

Vreme: Ponedeljak: Utorak: Sreda: Četvrtak: Petak:
18:00h
19:00h oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić
20:00h oš Vuk Kardžić
21:30h

2007:

Vreme: Ponedeljak: Utorak: Sreda: Četvrtak: Petak:
18:00h
19:00h oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić / oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić
20:30h
21:30h

2008/2009+:

Vreme: Ponedeljak: Utorak: Sreda: Četvrtak: Petak:
18:00h oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić / oš Vuk Kardžić oš Vuk Kardžić
19:00h
20:30h
21:30h